ارزیابی های مالی

پرسش

ارزیابی های مالی به چه صورتی انجام می گردد؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
مدیر ارشد تالار 3 سال ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۸:۲۹:۲۴ 2 پاسخ 906 بازدیدها مدال برنز 1

پاسخ ها ( ۲ )

 1. سلام

  تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ارزیابی سه ویژگی یک بنگاه اقتصادی است که عبارت است از:

  ۱٫نقدینگی

  ۲٫سوددهی

  ۳٫قدرت پرداخت دیون

  هر کدام از این ویژگی ها جایگاه و اهمیت خود را دارند. مثلا قدرت نقدینگی یک شرکت برای بانکی که میخواهد وامی به آن شرکت پرداخت کند مهم است زیرا قدرت وام گیرنده برای تعهداتش در موعد سررسید را نشان می دهد.

  از طرفی برای اعتبار دهنده بلند مدت مثل دارنده اوراق قرضه، سوددهی و قدرت پرداخت دیون در یک شرکت مهم است چون نشان دهنده توانایی شرکت برای بقای بلند مدت است.

  همچنین سهامداران شرکت به سودآوری و قدرت پرداخت دیون شرکت توجه دارند و میخواهند احتمال پرداخت سود سهام و نیز رشد بالقوه سهام خود را ارزیابی کنند

  چرا به تحلیل مقایسه ای نیاز داریم؟

  هر یک از اقلام گزارش شده در صورت های مالی اهمیت زیادی دارند. وقتی شرکتی مبلغ ۷۲۹ میلیون ریال به عنوان وجه نقد در ترازنامه خود گزارش می کند متوجه میشویم در مانده حساب های شرکت در تاریخ ترازنامه معادل این مبلغ وجه نقد وجود داشته است، ولی متوجه نمی شویم این مانده در طول سال افزایش داشته و مقدار آن برای نیازهای شرکت کافی بوده است یا خیر. برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی، مقایسه مقادیر وجه نقد با دیگر داده های صورت های مالی ضروری است. این مقایسه مبانی مختلفی دارد که در ادامه به آن می پردازیم

  ابزارهای تحلیل صورت های مالی

  ابزارهای مختلفی برای ارزیابی داده های صورتهای مالی به کار گرفته میشوند. سه نوع معمول این ابزارها به شرح زیر است:

  تحلیل افقی: یکسری از داده های صورتهای مالی در طول یک دوره زمانی ارزیابی می شود و هدف آن تعیین افزایش یا کاهش داده طی دوره مالی است. به آن تحلیل روند هم می گویند.

  تحلیل عمودی: داده های هر یک از اقلام صورت های مالی به صورت درصد نسبت به یک مقدار مبنا، مورد ارزیابی قرار می گیرد.مثلا در ترازنامه میگوییم دارایی های جاری ۲۵درصد کل داریی ها هستند. به آن تحلیل هم مقیاس هم میگویند.

  تحلیل نسبت ها: ارتباط بین اقلام منتخب داده های صورت های مالی بیان میشود. یک “نسبت”، رابطه ریاضی بیت یک مقدار را با دیگری بیان می کندکه این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود.

  در تحلیل صورتهای مالی اساسی، نسبت ها را میتوان در ارزیابی نقدینگی، سودآوری و قدرت پرداخت دیون به کار برد.

  تحلیل افقی اساسا در مقایسه های درون شرکتی مورد استفاده قرار می گیرد. دو ویژگی در صورت های مالی انجام این مقایسه را تسهیل می کند. اول اینکه صورت های مالی اساسی به صورت مقایسه ای و حداقل برای دو سال، ارائه می شود. دوم اینکه خلاصه ای از داده های مالی، برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله در یادداشتهای پیوست صورت های مالی ، ارائه می شود.

  تحلیل عمودی در مقایسه های درون شرکتی و نیز بین شرکتی استفاده می شود. تحلیل نسبت ها نیز در انواع این مقایسه ها کاربرد دارد.

 2. سه مورد از روش های ارزیابی مالی به صورت ذیل می باشد:

  ۱- روش ارزیابی با استفاده از نسبتهای مالی

  نسبت نقدینگی ، نسبت فعالیت ، نسبت اهرمی ، نسبت سودآوری

  ۲- تجزیه و تحلیل افقی

  ۳- تجزیه و تحلیل عمودی

  🔅 نسبت نقدینگی :

  نسبت نقدینگی امکان ارزیابی و سنجش سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت بنگاه اقتصادی از محل دارایی های جاری را فراهم می کند.

  ۱- نسبت جاری : بدهیهای جاری /جمع دارائیهای جاری

  ۲- نسبت آنی : بدهی جاری/جمع دارائیهای جاری منهای موجودی کالا و سفارشات

  ۳- نسبت وجه نقد : جمع بدهی های جاری /جمع موجودی نقد ،اوراق مشارکت و سپرده ها

  ۴- سرمایه در گردش : جمع بدهی های جاری – بدهی جاری

  🔅 نسبت فعالیت ( کارایی ):

  از این نسبت برای ارزیابی توانایی و قدرت دارایی های شرکت در جهت پیشبرد فروش استفاده می شود .

  ۱- نسبت گردش دارایی : کل داراییها / فروش خالص
  ۲- گردش دارایی جاری : جمع دارائیهای جاری/فروش خالص
  ۳- گردش دارایی غیر جاری : جمع دارائیهای غیرجاری /فروش خالص
  ۴- گردش دارایی ثابت : جمع دارایی ثابت مشهود و نامشهود/فروش خالص

  🔅 نسبت اهرمی ( بافت مالی یا ساختار مالی ) :

  نتایج این نسبت امکان ارزیابی و سنجش سرعت پرداخت تعهدات از محل حقوق صاحبان سهام و کل دارایی ها را فراهم می کند .

  ۱- نسبت کل بدهی : کل دارائیها/ کل بدهی وکل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی
  ۲- نسبت بدهی جاری : کل دارائیها/ کل بدهی جاری وکل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی جاری
  ۳- نسبت بدهی غیر جاری : کل دارائیها/ کل بدهی غیر جاری وکل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی غیرجاری
  ۴- نسبت پوشش هزینه بهره : هزینه مالی و بانکی ( بهره) / سود عملیاتی

  🔅 نسبت سود آوری :
  از این نسبت برای ارزیابی و سنجش بازدهی فروش ، بازدهی دارایی ها و بازدهی سودآوری واحد انتفاعی استفاده می شود و این نسبت رابطه بین فروش ، سود و دارایی ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد .

  ◽️مهمترین نسبتهای آن عبارتند از :

  ۱- نسبت سود ناخالص : فروش /سود ناخالص
  ۲- نسبت سود عملیاتی : فروش / سود عملیاتی
  ۳- نسبت سود خالص به فروش : فروش /سود خالص حاشیه فروش یا بازده فروش
  ۴- بازده دارایی ها : کل دارایی ها/ سود خالص
  ۵- بازده حقوق صاحبان سهام : حقوق صاحبان سهام / سود خالص

  🔸تجزیه و تحلیل افقی صورتهای مالی اساسی :

  در این روش یک سال مالی را به عنوان سال پایه در نظر گرفته و سال های مالی بعد را نسبت به سال پایه مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند . از این تجزیه و تحلیل برای افزایش یا کاهش هر یک از اقلام صورت های مالی نسبت به سال پایه استفاده می کنند.

  ▪️تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی اساسی :

  دراین روش یکی از اقلام صورتهای مالی را به عنوان اقلام مهم در نظرگرفته و سایر اقلام را نسبت به این قلم مهم مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند.مثلاً فروش را به عنوان اقلام مهم در نظرگرفته و دارایی ها- بدهی ها- سرمایه- درآمد و هزینه را نسبت به فروش مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد و نام دیگر این تجزیه و تحلیل؛ تجزیه و تحلیل درونی گفته می شود.

  🔸 نقاط قوت تجزیه وتحلیل صورتهای مالی اساسی :

  ۱- معیاری برای شناخت شرکتها و موسسات و تحقق اهداف آنها است.

  ۲- به عنوان ابزاری برای پیش بینی آینده استفاده می شود .

  ۳- معیاری برای ارزیابی عملکرد و کارایی و اثربخش واحد انتفاعی

  ۴- اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای برنامه ریزی و تصمیم گیری فراهم می کند.

  ۵- معیار مناسبی برای ارزیابی دارایی ها و پروژه های سرمایه گذاری است.

  ۶- معیار مناسب برای کنترل ریسک عملیاتی – مالی و ورشکستگی مد نظراست.

  🔸نقاط ضعف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی :

  ۱- نیازمند دانش فنی و تجربه متعارف می باشد برای افراد غیر مختصص قابل استفاده نیست .

  ۲- تغییرات محیطی را در نظر نمی گیرد .

  ۳- در زمان تورم بعلت فاصله زیاد بهای تمام شده و ارزش جاری قابل استفاده نیست .

  ۴- بعلت اینکه تهیه صورتهای مالی نیازمند تجربه و توانایی لازم می باشد ممکن است قضاوت شخصی و یا دستکاری صورتهای مالی صورت پذیرد.

ارسال یک پاسخ