آورده غیر نقدی شرکا

پرسش

سلام روز به خیر آیا در شرکت مسوولیت محدود اوردن  کامپیوتر دست دوم  از طیق یکی از شرکا برای شرکت هم میتواند جزو سرمایه غیر نقدی باشد؟

ثبت حسابداری ان به چه شکل خواهد بود؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/2/7 0:00:00 1 پاسخ 223 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. آوردن کامپیوتر و یا سایر اثاثیه و منصوبات اداری در شرکت ها در صورتی که مطابق اساسنامه افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی و یا پرداخت سرمایه از طریق آورده غیر نقدی مجاز باشد ، قابل قبول می باشد .

  برای ثبت حسابداری این طور در نظر می گیریم که شرکت افزایش سرمایه داشته و مقرر گردیده یکی از شرکا افزایش سرمایه خود را از محل آورده غیر نقدی تامین نماید .

  در این حالت به شکل ذیل عمل می نماییم :

  در هنگام مصوب شدن افزایش سرمایه

  تعهد صاحبان سرمایه بدهکار

  سرمایه بستانکار

  و در هنگامی که کامپیوتر و یا سایر اثاثیه اداری تحویل شرکت می گردد

  اثاثه و منصوبات اداری بدهکار

  تعهد صاحبان سهام بستانکار

ارسال یک پاسخ