اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی کلمه عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر کلمه عبور به ایمیل شما ارسال شود.

ورود

اکنون ثبت نام کنید

اگر هنوز در وب سایت ما ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی دکمه ایجاد حساب کاربری در کوتاه ترین زمان در وب سایت ما ثبت نام کنید و از تمامی امکانات وب سایت بصورت رایگان استفاده کنید.

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۱) تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:
در این نوع از تجزیه و تحلیل تناسب عددی بین انواع نسبت های مالی بررسی میشود.
انواع نسبت های شامل نسبت های نقدینگی، نسبت فعالیت، نسبت توان واریز بدهی ها و نسبت های سودآوری است.

۲)تجزیه و تحلیل عمودی:
در این نوع از تجزیه و تحلیل، مقایسه عمودی ارقام یک صورت مالی با یک رقم از همان صورت مالی انجام میشود. در واقع ارقام مندرج در صورت های مالی یک سال مالی بررسی میشود. به عنوان مثال مقایسه عمودی یک رقم از ستون درآمدها با یک رقم از ستون هزینه ها.

۳)تجزیه و تحلیل افقی:
در این نوع از تجزیه و تحلیل، مقایسه افقی ارقام یک صورت مالی در سال های مالی متوالی انجام میشود. در واقع ارقام مندرج در صورت های مالی حداقل دو سال مالی متوالی با یکدیگر مقایسه میشوند. به عنوان مثال در ترازنامه سال ۱۴۰۰ حساب سرمایه سال ۱۴۰۰ با حساب سرمایه سال ۱۳۹۹ مقایسه میشود.

ارسال یک پاسخ